• > Home
  • > Arbowet
  • > Care@work
  • > Arbo-zorg
  • > Contact


De vier pijlers van arbo-zorg staan voor:   care@work biedt u ondersteuning bij invulling van de vier pijlers van de arbo-zorg. Te weten preventie, verzuimbegeleiding, interventie en re-integratie. Deze professionele begeleiding vindt plaats op basis van geldende wet- en regelgeving. Geheel volgens de richtlijnen van beroepsorganisaties en middels wetenschappelijk onderbouwde methoden.

care@work werkt met heldere afspraken en open communicatie naar u als werkgever en uw medewerkers. Dit op basis van prestatieafspraken. Alleen feitelijke verrichtingen worden aan u doorberekend en we hanteren geen abonnementscontracten.

care@work levert professionele ondersteuning bij preventie, verzuimbegeleiding, interventie en re-integratie. De vier pijlers van de arbo-zorg.

 

 

preventie: op basis van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) van uw bedrijf vult u, als werkgever, de wettelijke verplichting tot aanstellen van een preventiemedewerker zelf in. Effectieve preventie leidt tot grotere inzetbaarheid van uw medewerkers.

verzuimbegeleiding: de direct leidinggevende is sturend in de verzuimbegeleiding, daar waar nodig ondersteund door de bedrijfsarts van care@work.

interventie: behandeling van klachten van uw medewerker en/of aanpak van knelpunten in de arbeidssituatie. Doel is werkhervatting, vaak al voordat uw medewerker volledig is hersteld.

re-integratie: gehele of gedeeltelijke terugkeer in eigen dan wel ander werk, begeleid door lichamelijke en/of psychologische training inclusief arbeidstherapie.

 

 

http://www.careatwork.nl maatwerk in arbozorg T. 078 622 98 76

2005 care@work disclaimer