• > Home
  • > Arbowet
  • > Care@work
  • > Arbo-zorg
  • > ContactAfschaffing verplichte aansluiting
Afschaffing van de verplichte aansluiting bij de arbodienst. Niet in alle voorkomende gevallen kunt u zelf uw arbeidsomstandigheden beleid uitvoeren. U zult dan gebruik moeten maken van externe arbo-deskundigen.
 
De Arbeidsomstandighedenwet
De Arbeidsomstandighedenwet, kortweg Arbo-wet, is aangepast. De belangrijkste wijziging is dat bedrijven, organisaties en instellingen meer keuzemogelijkheden hebben voor de begeleiding bij arbozorg.
 
Introductie

Care@work is in april 2005 gestart als adviesbureau op het gebied van arbeidsomstandigheden. Sinds 2000 zijn de partners van care@work actief als zelfstandig arbo-adviseur met als specialisatie preventie en interventie.

Sinds 1 juli 2005 kunnen werkgevers zelf kiezen op welke wijze zij zich laten ondersteunen bij preventie en verzuimmanagement. Care@work heeft haar dienstenpakket uitgebreid met verzuimmanagement en re-integratie en biedt maat in preventie, verzuimmanagement, interventie en re-integratie.

Visie

Ons standpunt is dat mensen een belangrijke factor binnen bedrijven en instellingen zijn. Daarom streven wij naar een mensgerichte aanpak ten aanzien van een veilig en gezond arbeidsklimaat. Dit is niet alleen een wettelijke verplichting maar ook een essentieel onderdeel van bedrijfsvoering.

Onze aanpak levert een bijdrage aan de productiviteit, het bedrijfsresultaat en de continuļteit van de onderneming. Ons uitgangspunt bij de uitvoering van deze aanpak is dat het bedrijf of de instelling de regie in eigen hand neemt en houdt. Dit uitgangspunt draagt bij aan een effectief arbo-beleid. Dit beleid dient allesomvattend te zijn om preventie, verzuimmanagement, interventie en re-integratie doeltreffend te kunnen uitvoeren.


http://www.careatwork.nl/careatwork.htm maatwerk in arbozorg T. 078 622 98 76

2005 © care@work disclaimer