• > Home
  • > Arbowet
  • > Care@work
  • > Arbo-zorg
  • > Contact


Afschaffing verplichte aansluiting

Afschaffing van de verplichte aansluiting bij de arbodienst. Niet in alle voorkomende gevallen kunt u zelf uw arbeidsomstandigheden beleid uitvoeren. U zult dan gebruik moeten maken van externe arbo-deskundigen.

 
De Arbeidsomstandighedenwet

De Arbeidsomstandighedenwet, kortweg Arbo-wet, is aangepast. De belangrijkste wijziging is dat bedrijven, organisaties en instellingen meer keuzemogelijkheden hebben voor de begeleiding bij arbozorg. De verplichte aansluiting bij een arbodienst is daarmee komen te vervallen. Als werkgevers kunt u nu zelf een daadkrachtig arbeidsomstandighedenbeleid ontwikkelen en uitvoeren. Bovendien bent u als werkgever verplicht binnen uw bedrijf een preventiemedewerker aan te stellen.


http://www.careatwork.nl/careatwork.htm maatwerk in arbozorg T. 078 622 98 76

2005 care@work disclaimer